T-Shirt Lisa C/V BGDH 019 Blanco
T-Shirt Lisa C/V BGDH 019 Negro
T-Shirt Lisa C/V BGDH 019 Lila
T-Shirt Lisa C/V BGDH 019 Jean
T-Shirt Lisa C/V BGDH 019 Kaki
T-Shirt Lisa C/V BGDH 019 Bordo
T-Shirt Lisa C/V BGDH 019 Grafito
T-Shirt Lisa C/V BGDH 019 Grafito Melange
T-Shirt Lisa C/V BGDH 019 Marino Melange
T-Shirt Lisa C/V BGDH 019 Rojo Gastado
T-Shirt Lisa C/V BGDH 019 Gris Oscuro Melange
T-Shirt Lisa C/V BGDH 019 Indigo Melange